Gert Germeraad

Projekt: "Fyra rum”

Ett projekt om Maltesholm cement aktiebolag som hade sin verksamhet i Östra Sönnarslöv mellan 1899 och 1928. Stora delar av fabriken revs 1930 men ett fåtal byggnader finns kvar, bland annat en byggnad där en gång laboratoriet fanns: fyra rum med fantastiskt ljus och lite efterlämningar av den gamla interiören. Jag förbereder en bok och en utställning.

Gert Germeraad - projekt: Fyra rum

Gert Germeraad - projekt: Fyra rum

Gert Germeraad - projekt: Fyra rum

Gert Germeraad - projekt: Fyra rum